Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie. ¨

Proč zpracováváme vaše osobní údaje

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ovšem pro uzavírání smluv a plnění závazků jsou některé vaše údaje nezbytné. Údaje, které nám předáte, zpracováváme především pro účely poskytování našich služeb a produktů, fakturaci, dále pro vnitřní potřebu, pro marketingové a obchodní účely, případně pro vymáhání pohledávek či hodnocení platební morálky. Přehled osobních údajů, které zpracováváme:

- jméno a příjmení,

- adresa trvalého bydliště,

- adresa odběrného místa,

- datum narození,

- kontaktní telefon,

- kontaktní e-mail.

Rozhodnete-li se zpracování některých údajů odmítnout, máte možnost tak učinit jednoduše zavoláním na tel. číslo +420 775 515 905, popřípadě písemným oznámením zaslaným na naši adresu MJ PRODUCTS s.r.o., Nádražní 601, 395 01 Pacov.

 

Komu mohou být údaje poskytnuty

V případě některých činností, jako je například vymáhání pohledávek aj., spolupracujeme s třetími stranami, kterým je nutné některé údaje zpřístupnit. Abychom tak mohli učinit, potřebujeme v některých případech váš souhlas, o nějž budete při uzavírání smlouvy požádáni. Při poskytování vašich osobních údajů třetím stranám však vždy dbáme s největší opatrností na to, aby byly poskytnuty údaje pouze v nezbytném rozsahu, a to důvěryhodným subjektům, které se zavázaly poskytnuté údaje řádně a bezpečně chránit. Spravované údaje jsme dále povinni poskytnout v případech daných zákonem, například orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení apod.

Jak zajišťujeme bezpečnost při zpracování údajů

Klademe velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci společnosti, mlčenlivost zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů. Zachováváme důvěrnost komunikací, zpráv, provozních a lokalizačních údajů dle zákona o elektronických komunikacích. Pro zpracování osobních údajů volíme nejnovější technické prostředky umožňující jejich maximální ochranu.

Jak chráníme osobní údaje na portálech

Informace, které jsou chráněny zvláštními právními předpisy (například vaše osobní a provozní údaje), jsou vám na našich portálech zpřístupněny pouze po vaší předchozí identifikaci a autentizaci pomocí přihlašovacích údajů. Bezpečný přístup k našim portálům je zaručen využitím

nejmodernějších technologií a podporou odpovídajících standardů. Jakmile se přihlásíte svým uživatelským jménem a heslem, veškerý přenos dat mezi vaším prohlížečem a servery MJ PRODUCTS s.r.o. je zajištěn šifrovanou komunikací.

Základní pravidla pro práci s heslem

Používejte silná hesla: Jednoduché heslo se dá snadněji rozluštit nebo odvodit a následně zneužít. Nepoužívejte proto slova nebo čísla, která mají souvislost s vámi nebo vašimi rodinnými příslušníky, jejich datem narození či telefonním číslem apod.

Chraňte své heslo: Heslo si zapamatujte, nezapisujte si jej na poznámkové lístky, do diářů apod., nikomu je nesdělujte. Nepovolujte v nastavení počítače zapamatování hesel.

Jak kontaktujeme naše zákazníky (ochrana před "phishing" a "social engineering" útoky)

Při kontaktu se zákazníky používáme údaje, které nám byly poskytnuty ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Kromě osobního nebo písemného kontaktu používáme ke komunikaci se zákazníky elektronickou poštu, fax a telefon, resp. mobilní telefon (hovory, SMS nebo MMS). Naši zaměstnanci při komunikaci se zákazníky nikdy nepožadují sdělení přihlašovacího hesla k našim online službám.

Obchodní sdělení

V rámci zpracování vašich údajů pro marketingové a obchodní účely můžeme zpracovávat tyto údaje pro vlastní marketingové a obchodní aktivity. Nepřejete-li si, abychom zpracovávali vaše údaje pro marketingové účely a abychom vám zasílali jakákoli obchodní sdělení, můžete se kdykoli obrátit telefonicky na naši společnost na tel. +420 775 515 905, nebo e-mailem na podpora@pineca.cz

Informace a pomoc při případném zneužití údajů

Kdykoliv máte možnost obrátit se na naši společnost na tel. +420 775 515 905, kde vám naši zaměstnanci rádi zodpovědí dotazy týkající se osobních údajů. Žádost o informace, jaké údaje, za jakým účelem a jak jsou zpracovány, můžete podat písemně na adresu:

MJ Products s.r.o., Nádražní 601, 395 01 Pacov

Rovněž máte možnost kdykoliv požádat o opravu, doplnění či likvidaci údajů, případně odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v případech, kdy zpracování takových údajů nevyplývá ze zákona.