Jak vybrat přístřešek na auto či na dřevo

Pojem pergola a zahradní přístřešek se často plete. Pergoly se využívaly již ve starověkých zahradách a jejich jediným cílem bylo držet pnoucí zeleň a vytvářet stín. K tomuto účelu se využívají dodnes. Na druhou stranu zahradní stavby, které mají střechu, jsou přístřešky. Ať už jde o malý přístřešek na dřevo či rozlehlý dřevěný přístřešek na auto.

Proč to tolik zdůrazňujeme? Stavět pergolu či byť jen přístřešek na dřevo svépomocí je obrovský rozdíl. Přístřešek totiž ze své podstaty musí chránit to, co je pod ním, před deštěm nebo sněhem, a od prvopočátku musí být dimenzovaný pro zastřešení, zatížení sněhem a namáhání větrem. Právě přístřeškům se tu budeme věnovat.

Všechno, co jste chtěli vědět o zahradních přístřešcích

Ať už jde o zahradní přístřešek na nářadí či dřevěný přístřešek pro auto, můžete si ho postavit svépomocí, či objednat jeho stavbu firmou. To první vám zajistí nízkou cenu, to druhé zase dostatečně nadimenzovaný materiál a záruku stability. Možností, která spojuje výhody obou způsobů, je pak objednání dřevěné stavebnice, která vám umožní postavit i stavebně náročnější přístřešek na auto svépomocí.

Dřevěný přístřešek vám přijede domů ve formě stavebnice, kterou si na zahradě postavíte z předpřipravených a přesně řezaných označených dílů z kvalitního dřeva. A jediné, co k jeho stavbě budete potřebovat, je gumová palice, žebřík, šroubovák a odhodlání. Podrobný návod i spojovací materiál dostanete.

Jak postavit přístřešek na auto

Pokud se rozhodnete pro stavbu svépomocí a budete si objednávat materiál sami, nenechte nic náhodě. Pro stavbu přístřešku na auto si dobře vyberte materiál a podle dispozic a místních klimatických poměrů svůj návrh zkonzultujte se statikem. Obecně by ale pro jeden vůz měl stačit přístřešek s půdorysem cca 3,2 x 5,1 metru.

U samotného materiálu pro podobnou stavbu se využívají nejčastěji sloupy a vaznice z hranolů 100x100mm a větší, na krokve by pak mělo stačit cca 120x40 mm a větší. Střechu zakrývají nejčastěji 18mm prkna (či desky) překrytá bitumenovým šindelem. Podchozí výška by měla být alespoň 220 cm a sklon střechy okolo 17,2 stupně. Právě tyto parametry by ale měl kvůli případnému množství sněhu ve vašem regionu posoudit statik.

Nabídka přístřešků na auta

Zahradní přístřešek na nářadí

Přestože na trhu existují ocelové přístřešky či jiné kovové přístřešky na nářadí, dřevo je stále nejlepším materiálem, ze kterého je postavit. Zatímco přístřešek na auto může dobře sloužit i bez stěn, přístřešek na nářadí či přístřešek na dřevo už stěny potřebuje.

A ideální je kombinace obou. Přístřešek na nářadí totiž musí nástroje chránit i v zimě a když ho vybudujete v podobě zahradního domku s krytou terasou na uskladnění dřeva, získáte nejen výborný skladovací prostor, ale i perfektní designový přírůstek na zahradu. A v takové stavbě bude vaše zahradní náčiní i v bezpečí nejen před vlhkostí a mrazem, ale i před zloději.

⇒ TIp: Jak vybrat a postavit zahradní domek svépomocí a bez papírování ⇐

Jak udělat základy pro přístřešek?

I přístřešek na auto vyžaduje přípravu terénu před samotnou stavbou. A čím větší stavbu plánujete, tím se vyplatí naplánovat pevnější základy. Pokud plánujete parkovat na zatravňovací dlažbě či štěrku a neplánujete u přístřešku žádné stěny, je nejjednodušším řešením použití zemních vrutů, na které přimontujete sloupy přístřešku. Další z možností jsou betonové patky či pásy, ke kterým se sloupy přimontují.

Ty se vyvedou nejčastěji z nezámrazné hloubky přibližně 50 cm nad terén z udusaného štěrkového lože a na ně se udělá rošt z impregnovaných nosných hranolů pro případné stěny. Dalším běžným základem je železobetonová deska (cca 15 cm tlustá) s kari sítí.

Pod ní by měl být hutněný štěrkový násyp (alespoň 20 cm), nad ní hydroizolace a teprve na ní se přichycuje rošt z impregnovaných hranolů. Možností je využít i velkoformátové betonové dlažby či zámkové dlažby. V takovém případě se vyhloubí jáma okolo 180 mm hluboká, okraje se osadí obrubníky a jáma se vyplní štěrkem (horní vrstva frakce 16 mm). Štěrk se dobře zhutní a na něj se vyvede zámková či betonová dlažba. Sloupy se montují na patky či vruty.

Nabídka přístřešků na auta

Na většinu nepotřebujete povolení

Klasická pergola, tedy lehká konstrukce ze sloupů, trámů a latí, která slouží jako podpora k pnutí popínavých rostlin nepodléhá posuzování podle stavebního zákona. Jakmile má taková stavba střechu, jedná se o stavbu a musíte se tak k němu chovat. Ovšem nezoufejte. Na běžný dřevěný přístřešek pro auto či dřevníky a přístřešky na dřevo žádné stavební povolení nepotřebujete. Stačí jen dodržet několik zásadních pravidel.

§ ⇒ Podle § 79 stavebního zákona, odstavce 2, nepotřebujete rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas v případě, že váš přístřešek bude:

Stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.“

Přeloženo do lidské řeči – abyste se vyhnuli papírování, přístřešek pro auto či dřevěný přístřešek na dřevo musí splňovat následující:

♠ Může mít zastavěnou plochu maximálně 25 m2, přičemž počítejte vnější obvod stěn, nikoliv podlahovou plochu. To stačí i pro přístřešek pro dvě auta či přístřešek na nářadí s terasou.

♠ Abyste se vyhnuli papírování, musí mít se vším všudy jen maximálně 5 metrů na výšku.

♠ Musí být na pozemku rodinného domu či chalupy, protože na jiném druhu pozemku musíte pro podobnou stavbu (do 25m2 a 5m výšky) získat minimálně územní souhlas. A takhle jednoduché je to ještě jen za předpokladu, že není podsklepený, je bez pobytových místností, hygienického zařízení, není využíván pro chov zvířat atd.

♠ Zbývající vodě propustný pozemek (nezabetonovaný, voděpropustný druh dlažby nevadí) musí být minimálně stejně velký, jako zastavěná plocha

♠ Přístřešek nesmí stát blíže než 2 metry od plotu (hranice pozemku), jinak byste si museli získat souhlas sousedů a stavebního úřadu, který vám musí udělit výjimku.

Pokud ale plánujete kupříkladu přístřešek pro ovce či přístřešek pro poníka, platí pro vás trochu jiná pravidla. Abyste nepotřebovali povolení ani ohlášení stavby, musí splňovat následující: je stavbou pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5m výšky, podsklepený nejvýše do hloubky 3 m (§ 103 odst. 1 písm. e) bod 3. stavebního zákona). Z toho vyplývá, že kupříkladu přístřešek pro koně už může být problém


 

 

 

Mgr. Filip Kačer
Jsem autorem článků na webu a vedle tématu dřevostaveb, kterým se zabývám ve svém profesním životě, se ve volném čase věnuji také muzikoterapii a včelaření. Rád vám ukáži svůj vlastní dřevěný domek od Pineca.cz, který jsem si postavil svépomocí. Jako předseda ČSOP v Pacově se angažuji v ochraně přírody.

Čtěte dál ⇓
♠ Severská borovice: tradiční materiál pro finské dřevěné domy k trvalému bydlení
♠ Nejlepší dřevostavby a montované chaty do 25m2
♠ Naše realizace: Zahradní chatka Bruxelles 22m² (5.5x4) 44mm na Plzeňsku