7 kroků jak postavit dřevěný dům ve svahu? 👍

7 kroků jak postavit dřevěný dům ve svahu?

Ať už ve svahu stavíte dřevěný obytný dům na klíč, nebo jen dřevěnou rekreační chatku svépomocí, klíčové je udržet precizní rovinu základu. V tom se dřevostavby neliší od zděných domů. Při stavbě ve svahu ale máte výhodu - jedním z důvodů, proč je celosvětově dřevěný dům v horách častější variantou, než dům zděný, jsou právě snadnější způsoby, jakými lze řešit případné terénní nerovnosti. Dřevěné konstrukce jsou výrazně lehčí, než jejich zděné či betonové protějšky, a jejich podpůrný systém může být o něco subtilnější a variabilnější.

Jak postupovat krok za krokem rozebereme v těchto samostatných kapitolách:

 1. Vyberte si vhodné místo: Nejdůležitější věcí je najít vhodné místo. Ideálně to nejrovnější z celého pozemku, ale kritérií je mnohem víc. Pokud ideální místo nenajdete, musíte si ho vytvořit.
   
 2. Připravte si plochu: Když už máte místo, připravte plochu tím, že odstraníte všechny překážky a vyrovnáte povrch. Můžete využít štěrk nebo písek, aby byl povrch rovnoměrný.
   
 3. Proveďte průzkum: Sklon pozemku a jeho geologické složení. To jsou hlavní charakteristiky, které vám mohou dost podstatně omezit výběr vhodných základů. Sklon lze změřit pomocí vodováhy a dřevěného prkna, kdy vám vyjde v % pomocí vzorce: výška / délka * 100. Geologický průzkum vám odhalí z čeho je složená zemina a jestli se na pozemku nenachází třeba pramen či skála, kdy obojí může podobu základů ovlivnit.
   
 4. Naplánujte základy: Na základě vypočteného sklonu a zjištěného geologického složení si můžete od statika nechat spočítat základy. Ve svahu můžete podle sklonu použít zemní vruty, betonové bloky, různé typy pilířů, základové patky, případně i jejich kombinace. 
   
 5. Založte základy: Klíčovým momentem stavby z přesných dřevěných dílců Pineca je položení a upevnění základových trámů. Nezaložíte-li je absolutně přesně, budou se vám problémy zvětšovat s každou nově založenou řadou stěnových hranolů. Ukážeme si, jak řešit tyto specifické problémy ve svahu.
   
 6. Postavte domek: Při správně založených základech roste dřevostavba rychle a stavba ve svahu nemá žádné specifické požadavky.
   
 7. Upravte okolí: Nakonec musíte upravit okolí. Terasy, zpevněné svahy, schody, zídky a odvodnění vám pomohou udržet okolí domu bezpečné a komfortní pro vás a samotnou stavbu i v období lijáků, sněhových závějí či jarního tání. Květiny a okrasné rostliny udělají prostor esteticky příjemný a některé dokáží kořeny svahy i zpevnit.

Výběr místa

Při výběru místa pro stavbu dřevostavby na svažitém pozemku je důležité zohlednit několik faktorů. V případě obytného domku či rekreační chaty se může zdát asi nejdůležitějším faktorem snadnost přístupu z veřejné komunikace a vzdálenost od elektřiny, vody a veřejné kanalizace. Není to ale v žádném případě jediný faktor, který byste měli promyslet. Toto jsou další:

Výhled: Svažitý pozemek má obrovskou výhodu, která někdy zastíní všechny nevýhody - výhled! Projděte si pozemek a najděte místo s nejlepším výhledem. A pokud plánujete patrový dům, zapojte třeba dron, který vám nasimuluje budoucí výhled z patra.

Může být lákavé postavit dům automaticky na místě, které je nejblíže u silnice a na místě s nejlepším výhledem vybudovat třeba altán. Pokaždé, když se z něj ale budete vracet, budete litovat, že ten nejkrásnější výhled nemáte rovnou z terasy nebo dokonce z ložnice.

Sluneční expozice: Chcete-li maximalizovat sluneční záření a zároveň minimalizovat vlivy silného větru, zvažte umístění domu na jižním nebo jihovýchodním svahu. Ideálně s nejprosklenější částí fasády směřující vstříc slunci. Pomocí chytré stínící techniky můžete v zimě ušetřit za topení a v létě vám nebudou paprsky překážet.

Regulační požadavky: Zkontrolujte všechny regulační požadavky - územní plán, záplavové území, vedení vysokého napětí a další prvky mohou ovlivnit výběr konkrétního místa pro stavbu dřevěného domu. Ujistěte se na stavebním úřadě, že je vše v pořádku.

Příprava plochy

Nejdříve si musíte rozměřit plochu domu. Pomůže vám to zjistit, kolik materiálu budete muset přemístit a kam. V zásadě totiž máte dvě možnosti - buď vytvořit ve svahu rovnou plochu a stavět prakticky na rovině, nebo nechat svah víceméně jak je a domek zčásti zahloubit a z části postavit vyvýšeně. Ve spodní části pak vybudovat třeba posezení, sklep či přístřešek na auto (více viz odstavec věnovaný Terasování). Pokud je svah nestabilní, je důležité zajistit jej proti erozi. Pomoci si můžete geosítěmi či soustavou kamenných zídek.

Pokud chcete stavět malý domek bez stavebního povolení, možná budete muset odkopat svah a vyrovnat plochu minimálně o 5 metrů okolo domu. Právě z této vzdálenosti se totiž počítá, jestli je dané podlaží nadzemní či podzemní podlaží. Každé podlaží, které má podlahu 0.8 metru pod nejvyšším terénem v okruhu 5 metrů od domu je totiž podzemní. A kvůli tomuto výpočtu byste mohli mít řadu problémů s úřady. Abyste stavěli bez povolení, můžete mít jedno nadzemní podlaží a sklep do 3 metrů hloubky, což by vám kvůli tomu vůbec nemuselo vyjít.

Pokud máte všechno rozmyšleno a naplánováno, je třeba vyčistit pozemek od přebytečné vegetace, skrýt horní vrstvu půdy a naplánovat, odkud a kam se bude zemina přenášet. Při stavbě na rovině se zemina z kopání základů a rovnání terénu vyváží na hromadu, odkud se případně později zase bere. To je ve svahu někdy velmi obtížné, protože tam vůbec nemusí existovat vhodná rovná plocha pro vytvoření dočasné haldy zeminy. Postup je třeba proto dobře rozmyslet.

Při těchto drobných přípravných pracech nezapomeňte zjistit, zda na pozemku není pramen podzemní vody a jak se voda na pozemku chová, kudy teče. Ve svazích totiž může hrozit eroze a pokud vám nebude odborník projektovat úpravy svahu a terasy, musíte na toto myslet sami, pozemek odvodnit a svah zabezpečit proti sesuvu. V prudkých svazích se ale do podobné činnosti nepouštějte, tam mohou být špatně provedené protierozní opatření fatální následky. Dům se kvůli nim může i zřítit, případně být zasypaný hlínou ze špatně udělaného svahu. 

zahradní domky nabídka

Průzkum místa a výpočet sklonu

Základy a další stavební úpravy v okolí domu se plánují v závislosti na sklonu terénu. To byste měli objednat u prudších vztahů u odborníka, který vezme v potaz i geologické složení půdy. Jen tak budou základy dostatečně stabilní a schopné odolat tlaku zeminy. 

Sklon můžete změřit pomocí vodováhy a dřevěného prkna. Poté jej spočítáte pomocí vzorce: výška / délka * 100. Sklon terénu může zvyšovat riziko sesuvů a nestabilitu. Proto je důležité zajistit, aby byla stavba chráněna před těmito nebezpečími. Například mohou být nutné kamenné zídky, terasovité úrovně nebo podpěry. Sklon terénu určuje i to, jak složité si budete muset ke stavbě přichystat lešení. Ve složitých terénech a na nestabilních půdách může být jen postavení bezpečného lešení prací pro mistry svého řemesla. 

Vybrané hodnoty sklonu

✅ do 3 % - se považuje za rovinu

✅ od 3 % do 8 % - mírný svah - výběr vašich možností by neměl být nijak omezen

✅ od 8 % do 20 % - svah - zde je na zváženou poradit se s odborníkem, statikem. Mohou být nutné terénní úpravy, protierozní opatření a hlubší a pevnější základy, než na rovině.

✅ nad 20 % - prudký svah - bez pomoci statika se do konstrukcí v takovém svahu nepouštějte. Protierozní opatření a speciální konstrukce základů vás téměř jistě neminou.

Plánování základů zahradního domku

Dřevěný dům celoroční vs chata

Nejlépe si rozdíly ve výstavbě představíte u menší stavby, jako je zahradní či rekreační chata s plochou do 15 m2. U nich totiž můžete snadno využít kontrukci na zemních vrutech, tedy bez nutnosti betonovat základ. Vruty pouze zavrtáte do země, čímž vzniknou stabilní body, na kterých vyrovnáte základové trámy dřevostavby a můžete začít stavět. Postavit dřevěný celoroční dům ve svahu už vyžaduje složitější postupy. Ukážeme si jak na to.

1. Mírný svah

Nejsnazším způsobem, jak umístit základy pro dům do mírného svahu, jsou terénní práce, při kterých část pozemku odkopete, aby se vytvořila rovná plocha, a v ní teprve hloubíte výkopy pro betonové základy. V tomto postupu nehledejte žádnou zvláštní výhodu, jakou by měl dřevěný dům celoroční oproti zděným domům. Postupy jsou téměř totožné. 

Jakmile ale část základu umisťujeme nad terén, lehkost dřevěné konstrukce se projeví. Nejčastější variantou, jak takové stavby rodinných domů zakládají kupříkladu v USA, jsou betonové patky, které výrazně šetří náklady na tvorbu základů a vedení sítí. Mezi domem a zemí v takových domech vzniká prostor, jehož výška se mění podle tvaru terénu, ale která by měla být alespoň 60 cm vysoká, aby se do ní šlo dostat(tzv. crawlspace).

Při tomto typu konstrukce je nutná důkladná izolace podlahy a zejména rozvodů, které vedou v prostoru pod domem. Větraná vzduchová mezera by měla být izolována i proti průniku hlodavců a dalších zvířat, které by v ní mohla najít výborný úkryt, a proto je někdy stavěna z betonových tvárnic. V mírném svahu se jedná ale o téměř dokonalou variantu, která vás elegantně zbaví vysokých nákladů na tvorbu źelezobetonového základu ve svahu, a zároveň vás zbaví i případných problémů s radonem či spodní vodou. 

V tomto prostoru máte možnost snadno měnit a opravovat podlahu i rozvody a oceníte ho i ve chvíli, kdy budete snažit splnit požadavky na nízkoenergetický dřevěný dům – zateplení podlahy je v tomto případě hračka.

2. Prudší svahy

V prudších svazích si můžete poradit dvěma základními způsoby. Buď masivní dřevěný dům umístíte na betonové sloupy, a pod ním vznikne terasa či stání pro automobily zastřešené částí domu, nebo ve svahu pod domem vytvoříte zděný sklep či garáž. Druhá varianta bude sice výrazně praktičtější, ale přijdete s ní o hlavní výhody dřevostavby spočívající v lehkosti konstrukce, protože budete muset kvůli zděnému spodku stejně základy dimenzovat jako u zděného domu.

Jestli ale plánujete ve svahu vybudovat velký luxusní dřevěný dům, který zahrnuje vícepatrové složitější konstrukce či rozsáhlé prosklené plochy, je stabilní železobetonový základ nutností. Betonový základ, sklep či garáž nemusí ani nijak hyzdit vzhled vašeho domu, stačí, když na zděné části přidáte dřevěný obklad.

3. Terasování

Samostatnou kapitolou je vytváření teras, kdy za pomoci těžké techniky přetvoříte svažitý terén natolik, že dům spočívá prakticky na rovině. Základním postupem při vytváření teras je výstavba opěrných zdí a vyrovnávání (oddkopávání a přihrnování terénu k této zdi). Existuje několik systémů zpevněných zdí, které se kupříkladu u dopravních staveb využívají až do sklonů s pravým úhlem. Pro protierozní stabilizaci využívají třeba geosyntetických výztuží, které jsou v různých úrovních zahrnuté vodorovně v zemině a působí jako kotvy samotné opěrné zdi. 

Stavba základů chaty

Součástí návrhu základů je standardně princip založení, jeho hloubka i šířka. Jinak se pochopitelně zakládá ve svahu tvořeném skálou a jinak na svahu písčitém, jílovitém, či dokonce na zrekultivované navážce. Proto je důležité vycházet z projektu a výpočtů statika. Zatímco na rovině jsou největšími strašáky sesedání půdy, rovinatost základů anebo spodní voda, u staveb ve svahu hrozí, že se vlivem eroze utrhne svah a základy se zlomí, dům při prudké bouřce odjede do údolí, nebo ho vyplaví zemina ze špatně srovnaného terénu. 

Když tedy máte odborně připravený plán, můžete pozvat geodeta, aby vám základy přímo v terénu vyměřil a vytyčil. Poté nastupuje bagr, který vykope díry pro základy nejčastěji do hloubky 0.8 až 1.6 metru a šířkou přes 30-50 cm podle šířky zdiva, ale třeba na pevné skále stačí betonovat jen pár desítek centimetrů, protože žulový blok může mít co se statiky týče lepší vlastnosti, než beton. Důležité je, aby byl výkop vždy vodorovný. Proto se ve svahu vytváří základy stupňovitě a postupuje se po jednotlivých krocích.

Předtím, než se přikročí k betonování základů, je třeba:

1. Uložit zemnící drát nebo pásek

2. Položit izolaci pod základy

3. Vytvořit prostupy inženýrských sítí - elektro, voda, plyn, kanalizace

4. Zkontrolovat rovinatost pasů a vytvořit ztracené či klasické (šalování) bednění základových pasů

5. Objednat včas betonový mix, protože u některých betonárek může být čekací lhůta a navíc v přírodních lokalitách a ve svahu může být logistický problém dostat vůbec mix na staveniště.

U základů pro dřevostavby v řadě případů stačí betonové piloty či základové pasy. Pro ně by stačilo v tomto kroku vylít bednění betonem a nechat vytvrdnout. Pokud ale plánujete klasickou základovou desku, čeká vás zásyp mezi pasy, zhutnění, vytvoření kanalizace a rozvodů, vytvoření výztuže desky s pomocí kari sítí, vytvoření bednění a vylití základové desky. Když je beton v základech vyzrálý a vyschlý, je třeba základy natřít izolačním nátěrem proti vlhkosti.

 

Stavba dřevostavby

Předtím, než začnete stavět, se ještě jednou ujistěte, že jsou základy absolutně rovné. Toto je u dřevostavby obzvlášť důležité a zatímco teď je ještě prostor nerovnost napravit, později již nebude.

Samotná stavba dřevostavby začíná osazením základových trámů (též základových prahů), tedy trámů, které se přímo dotýkají zaizolovaného podkladu a jsou k němu přikotveny, přišroubovány. Tyto základové trámy musí být v co nejlepší rovině a tvořit přesný půdorys budoucího domu. 

Obzvláště důležité je kromě rovinatosti i zachování pravoúhlosti v rozích a celkového půdorysného umístění. Jakákoliv odchylka větší než cca 15mm na délce dřevostavby by se přenášela do zbytku konstrukce a dělala by problémy při sesazování dílců při montáži stěn. 

Díky pružnosti a poddajnosti dřeva lze i s takto křivým založením pokračovat, ale kámen úrazu nastane při konstrukci střechy, podlahy či osazování nábytku. 

Se správně založenými základovými trámy jde stavba stěn dřevostavby pěkně od ruky a je prakticky nejjednodušší částí při stavbě svépomocí.

Úprava okolí

Ideální úpravou okolí domu ve svahu je terasovité uspořádání s opěrnými stěnami. Do takové zahrady nezapomeňte rozplánovat i pohodlné a dostatečně široké schodiště, zábradlíčka či altánek. Pokud nevíte, k čemu všemu se dá s úspěchem využít svah v okolí domu, máme pro vás několik tipů:

 • Zahrada: Svépomocí nebo s pomocí zahradníka můžete upravit svah a vytvořit z něj krásnou zahradu. Můžete vysázet květiny, bylinky, zeleninu a ovocné stromy.
   
 • Terasa: Svah můžete využít k vytvoření terasy, která poskytne pěkný výhled a bude skvělým místem pro odpočinek a relaxaci. Terasa může být vybavena venkovním nábytkem, grilem a dalšími doplňky.
   
 • Bazén: svah je ideálním místem pro výstavbu bazénu. Technologicky je to sice trošku složitější, ale vytvoříte si infinity pool, tedy bazén s výhledem, který vám budou závidět všechny návštěvy.
   
 • Skluzavka: Pokud máte děti, můžete využít svah k výstavbě skluzavky. Svah může poskytnout přirozenou klopenou dráhu, která bude skvělým místem pro hrátky.
   
 • Zahradní altán: Využijte svah pro výstavbu zahradního altánu, který bude sloužit jako přístřešek pro odpočinek, grilování nebo rodinné oslavy.
 • Sklep - svah je ideálním místem pro vybudování sklepa na zahradní plodiny, víno atd.

Na co si dát pozor?

1. Předtím, než se pustíte do velkých přestaveb a budování, se ujistěte z čeho je svah tvořen. Některé kopce totiž nejsou dílem přírody a i poměrně hluboká vrstva může být tvořena nesourodou a neúdržnou vrstvou odpadků z bývalé skládky.

2. Pozor na světové strany. Dům orientovaný na východ a sever bude studenější a tmavší, než když se bude otevírat k jihu a západu.

3. U některých prudších svahů je vstup do domu možný pouze z jedné strany - shora. Zkontrolujte si, kde se nachází hlavní silnice a inženýrské sítě ještě předtím, než si vymyslíte pozici a tvar domu.

4. Pozor na vodu a studnu. Dům by měl být ideálně v podobné úrovni jako studna. Bude-li studna na pozemku od domu moc nízko, bude čerpání vody vyžadovat silné čerpadlo. Bude-li naopak moc vysoko, bude hrozit zaplavení.

5. Počítejte se silou tajícího sněhu na jaře i s desetiletou a stoletou vodou. Ještě předtím, než dokončíte terénní úpravy a vysejete trávník, rozplánujte a nainstalujte odvodnění pozemku a protierozní opatření.

7 kroků jak postavit dřevěný dům ve svahu?

Žádná výstavba se neobejde bez peněz

Ať plánujete stavbu dřevěného domu k trvalému bydlení, nebo stavbu jen rekreační chatky, vždycky musíte mít zajištěno financování celé “akce”. Ale jak na to? Možnosti máte v zásadě tři: 

 • celé náklady uhradit ze svých našetřených prostředků
 • vše uhradit formou půjčky od příbuzných, od banky nebo od stavební spořitelny
 • část uhradit ze svého, část půjčkou.

V případě vlastních zdrojů není nad čím přemýšlet. Snad jen upozornit, abyste si vždycky ponechali dostatečnou finanční rezervu na cokoliv, co se může přihodit. Rezerva by neměla klesnout pod tři vaše měsíční platy. Vždycky je totiž lepší dofinancovat něco půjčkou, než se vydat z posledních peněz!

Pokud budete dřevostavbu, případně i koupi pozemku platit penězi z půjčky, a nemáte žádného příbuzného, který vás “založí”, zbývají ještě dvě možnosti: hypotéka a úvěr ze stavebního spoření. Podívejte se, kdy dát přednost které z uvedených půjček Každá má svoje pro a proti, ale i typické způsoby použití.

Splátky si nechte vždycky nastavit tak, abyste je dokázali uhradit i v měsících, kdy vám příjem klesne z důvodu nemoci nebo ošetřování člena rodiny (většinou nemocného dítěte). Raději splácet o rok déle, než žít několik let ve stresu, jestli i tento měsíc dáte dokupy celou splátku…

Shrnutí závěrem

Abyste mohli být s novou dřevostabvou spokojeni, musíte: vybrat vhodné místo, připravit si plochu, provést průzkum terénu, naplánovat základy, založit základy, postavit domek a upravit okolí. Ale ještě než se všemi činnostmi začnete, zajistěte si dostatečné finanční zdroje. Bez nich by vždycky zůstalo jen u plánování.Mgr. Filip Kačer
Jsem autorem článků na webu a vedle tématu dřevostaveb, kterým se zabývám ve svém profesním životě, se ve volném čase věnuji také muzikoterapii a včelaření. Rád vám ukáži svůj vlastní dřevěný domek od Pineca.cz, který jsem si postavil svépomocí. Jako předseda ČSOP v Pacově se angažuji v ochraně přírody.

zahradní domky nabídka

Podívejte se také↓
 Naše realizace: garáž 5x3,6m, tloušťka stěny 28 mm ve Vysoké Lhotě
⭐ Naše realizace: zahradní domek Aisne Plus 9m²(3x3) v Soběslavi
 Naše realizace: dřevostavba LANGON se 107m² na Vysočině
 Jak vybrat a postavit zahradní domek svépomocí a bez papírování