Co musíte zvážit, než začnete stavět celoročně obyvatelný dům?

Když se řekne celoročně obyvatelný dům, představí si každý něco jiného. Někdo staví takový dům pro to, aby v něm mohl pobývat o víkendech třeba i během nejtužších mrazů, jiný se do něj plánuje přestěhovat natrvalo. Především při výběru míry zateplení, konstrukčního řešení a vytápění nezáleží jen na tom, co byste si přáli vy, jako stavitelé, ale svoje požadavky může mít i stavební zákon, potažmo úřady. A ty mohou mít konečné slovo v tom, jak bude domek velký, jak bude zateplený nebo čím ho budete moci vytápět. Na příkladu montované dřevostavby si to probereme otázku po otázce.

1.Budeme tam opravdu celoročně bydlet?

Předtím, než se pustíte do přemýšlení o čemkoliv jiném, rozhodněte se, kdy a jak v domku plánujete pobývat. Když pomineme zemědělské usedlosti nebo bytovky, rozlišuje zákon pouze dvě obyvatelné formy domu – buď stavbu pro bydlení (rodinné domy), nebo stavbu pro rodinnou rekreaci. Různé chaty, chalupy, vejminky apod. jsou vždy jednou z nich.

Existuje ještě kategorie výrobků s funkcí stavby, což jsou různé domky na kolečkách, přívěsy apod. u nichž se místo zpracování konkrétního projektu vyžadují doklady od výrobce o shodě výrobku s požadavky na bydlení. To, jestli bude montovaná dřevostavba spadat tam, či onam, je definováno v územním plánu – rodinný dům na pozemku pro rekreaci nepostavíte.

Na druhou stranu trvale bydlet ve stavbě pro rekreaci vám nikdo zakázat nemůže. Jedinou překážkou může být to, že takový dům nebude mít číslo popisné, ale číslo evidenční. Některé banky poskytují i na takové domy hypotéky a na úřadech není problém si do rekreačního objektu s číslem evidenčním zapsat trvalé bydliště.

To, jak často plánujete domek (v případě objektu pro rodinnou rekreaci) užívat, bude zajímat úřady ještě z důvodu povinnosti obstarat si energetický štítek (PENB).

Pro účely energetického štítku budovy rozhoduje, zda 
v domku plánujete pobývat jen takovou část roku, kdy spotřebujete ¼ energie, kterou byste spotřebovali při celoročním užívání. Pokud ano, nemusíte si nechat vystavit energetický štítek budovy (PENB).

Pokud se rozhodnete pro celoroční bydlení, je potřeba zvážit nejen samotnou konstrukci domu, ale také další aspekty vybavení pro komfortní bydlení. Například dostatečné úložné prostory, vhodný systém vytápění, zajištění dodávek energií či vyřešení likvidace odpadních vod. Samozřejmostí by mělo být kvalitní sociální zařízení. Rovněž promyslete vybavení obytných místností, jako jsou kuchyňská linka, vestavěné skříně, komfortní postele a matrace. Investice do promyšleného vybavení interiéru se vám vrátí v pohodlí a spokojenosti při celoročním bydlení.

3 nejlepší dřevostavby do 500 000 Kč

2.Jak chceme mít domek velký?

Velikost hraje z hlediska povinností poměrně zásadní roli. Jak bude moci být dům velký, záleží přitom v první řadě na konkrétním územním plánu. Někde existuje požadavek na určitou maximální zastavěnost pozemku, jinde takový požadavek není, ale vždy je důležité se na to v první řadě informovat na úřadech (stavební, územní plánování). Dřevostavba (i jakákoliv jiná stavba), pak musí splňovat tato pravidla podle plánované velikosti:

Do 25 metrů čtverečních a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m - můžete stavět bez územního rozhodnutí, ohlášení stavby a povolení, musí být ale na pozemku jiného domu pro bydlení nebo rekreaci. Pokud není, vyžaduje územní souhlas.

Do 150 metrů čtverečních s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím - můžete stavět jen na ohlášení stavby a lze to i svépomocí (s dozorem).

Do 300 metrů čtverečních s maximální výškou 10 m – jako stavby pro rekreaci je můžete stavět jen na ohlášení.

Větší, či jinak koncipované domy vyžadují vždy stavební povolení.

montované dřevěné domy

3.Jak bude domek zateplený a vytápěný?

Při stavbě domku pro rodinnou rekreaci se můžete při návrhu zateplení a vytápění řídit vlastním uvážením. Jakmile ale stavíte rodinný domek větší než 50m2, musíte podle zákona stavět dům minimálně v režimu tzv. „Budovy s téměř nulovou spotřebou energie“.

Tento režim zahrnuje i splnění určitých parametrů ohledně spotřebovaného tepla a tyto parametry se vypočítávají pro každý konkrétní dům zvlášť. Tyto požadavky vyžadují maximálně okolo 30-80 kWh/m2 spotřebované energie za rok. Ovlivnit je můžete snížením prostupu tepla pomocí zateplení obálky budovy, střechy či podlahy nebo instalací úsporných způsobů vytápění.

Do výsledku výpočtu totiž promlouvá nejen to, kolik do budovy musíte energie vložit a kolik jí unikne, ale i kolik té vložené energie pochází z neobnovitelných zdrojů. Prakticky pak kromě materiálů výpočet ovlivní i lokalita, ve které stavíte, orientace podle světových stran a celková geometrie domu. Ve zkratce tedy platí toto:

Stavba pro rodinnou rekreaci – zákon zateplení neurčuje, pokud splníte podmínku čtvrtiny celoroční potřeby energie (viz. otázka 1.), jinak musíte plnit to samé, co rodinný dům

Novostavba rodinného domu – zákon vyžaduje minimálně „Budovu s téměř nulovou spotřebou energie“

Rekonstrukce rodinného domu – pokud se mění více než ¼ obálky budovy, vyžaduje zákon splnění podmínek „Budovy s téměř nulovou spotřebou energie“

Převod rekreační stavby na rodinný dům – platí to samé, co pro rekonstrukci. Zároveň se jedná o změnu užívání stavby a stavební úřad by měl prověřit, zda objekt splňuje základní požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb, včetně hospodaření s energiemi.

3 věci, které kromě vás rozhodují o velikosti a zateplení domu

1) Jak a s jakými požadavky je pozemek veden v územním plánu?

Územní plán určuje i maximální zastavitelnou plochu nebo způsob užívání, jeho změna je složitá a vleklá.

2) Kolik dní v roce a které měsíce plánujete dům využívat?

Když dům plánujete využívat jen v období, kdy protopíte maximálně čtvrtinu z celoroční potřeby energie, nepotřebujete energetický štítek budovy. Jinak je nutný u obytných i rekreačních staveb.

3) Stavím rodinný dům nebo dům pro rodinnou rekreaci?

Stavba pro rekreaci má jednodušší pravidla než stavba rodinného domu. V obou lze mít trvalé bydliště, na obě lze získat hypotéku, byť je to složitější. Rodinný dům vyžaduje stavbu v režimu „Budovy s téměř nulovou spotřebou energie“.


Závěr

  • Rozhodněte se, kdy a jak budete v domku bydlet (celoročně nebo jen pro rekreaci)
  • Zákon rozlišuje 2 obyvatelné formy domu - buď stavbu pro bydlení (rodinné domy) nebo stavbu pro rodinnou rekreaci (chaty, chalupy, vejminky apod.)
  • Je nutné mít na paměti, že pro produkty s funkcí stavby (domky na kolečkách, přívěsy apod.) je třeba mít doklady od výrobce o shodě s požadavky na bydlení
  • Územní plán definuje, jestli se jedná o rodinný dům nebo objekt pro rekreaci
  • Můžete trvale bydlet i v objektu pro rodinnou rekreaci, ale nemusí mít číslo popisné
  • Povinností je obstarat si energetický štítek, který rozhoduje o míře spotřeby energie v domku (celoroční nebo jen při rekreaci)
     

Co je to energetický štítek?
Energetický štítek je dokument, který udává množství energie potřebné pro provoz budovy. Je to průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a označuje, jak energeticky náročná je daná stavba. Tento dokument je nazýván jako "energetický štítek".


Mgr. Filip Kačer
Jsem autorem článků na webu a vedle tématu dřevostaveb, kterým se zabývám ve svém profesním životě, se ve volném čase věnuji také muzikoterapii a včelaření. Rád vám ukáži svůj vlastní dřevěný domek od Pineca.cz, který jsem si postavil svépomocí. Jako předseda ČSOP v Pacově se angažuji v ochraně přírody.

Přečtěte si také 
♠ FAQ - nejčastější otázky při výběru dřevostavby
♠ Nejlepší dřevostavby a montované domy na klíč do milionu

♠ Nejlepší dřevostavby a montované chaty do 25m2
♠ Dřevěný montovaný dům versus cihlový dům