4 způsoby, jak připravit dřevostavbu na zimu

Montované dřevěné domy vyžadují údržbu, a to tím spíše, čím více se blíží chladné počasí. Pokud se o ně nestaráte, jsou vůči povětrnostním podmínkám zranitelné. A nedostatek péče ohrožuje jejich jinak dlouhou životnost. Na rekonstrukci dřevostavby byste vynaložili mnohem více času a peněz než na její ochranu. Proto je nejlepší začít co nejdříve. Takhle toho můžete dosáhnout:

Zkontrolujte svůj systém vytápění

Většina systémů vytápění vydrží bez problémů fungovat desetiletí. Životnost jednotlivých způsobů vytápění se ale výrazně liší. Třeba správně provedené elektrické podlahové topení vydrží okolo 100 let, zatímco kompresor tepelného čerpadla dokáže vypovědět službu již po 12 - 15 letech. Vysoce kvalitní vydrží okolo 20 let. A třeba u  kotlů na pevná paliva je životnost podobná. 

Záleží také na kvalitě systému, konstrukci konkrétního modelu, materiálech. Pro co nejdelší životnost topidel a topných systémů je přitom důležitá především správná instalace, péče, kterou jim věnujete a správné zacházení. Pro vás, jako majitele již instalovaného topného systému to znamená jediné - nezanedbávat pravidelnou údržbu. Jakmile se přiblíží chladné počasí, věnujte topidlům náležitou péči a nechte je odborně zkontrolovat a vyčistit. 

Věnujte se exteriéru dřevostavby

Příprava na zimu neprobíhá jen uvnitř vašeho celoročního dřevěného domu či dřevěné chaty. Dřevostavby vyžadují i venkovní údržbu. Musíte zajistit, aby bylo dřevo, ze kterého je fasáda a stěny, v nejlepším možném stavu, a to natíráním, tmelením a utěsňováním. Pokud to neuděláte, vystavíte dřevo povětrnostním vlivům, které by mohly ovlivnit jeho trvanlivost.

Celková životnost montované dřevostavby je do značné míry daná materiálem, ze kterého je dřevěný dům postaven. Některé druhy dřeva jsou odolnější proti povětrnosti než jiné - rozhoduje tu hustota dřeva i množství pryskyřice - přirozené impregnace dřeva. A jsou tak přirozeně odolné proti hnilobě. 

Prvky montovaných dřevostaveb také mohly projít tlakovou impregnací, speciálním technologickým postupem, díky kterému se impregnace zapije hluboko do struktury dřeva a nemusí se dlouhodobě obnovovat. V těchto případech byste neměli velký důvod k obavám. Místem, které vyžaduje větší pozornost než ostatní, je třeba dřevěné obložení a to především tam, kde není konstrukčně kryto střechou..

Použijte tmel a nátěr

Obranou proti povětrnosti zranitelných míst je především aplikace nátěrů a tmelení netěsností. A dobrou zprávou je, že pokud máte správné nářadí a přípravky, zvládnete takovou údržbu sami. Jakmile by se ale údržba zanedbala a objevily by se na dřevostavbě známky hniloby či dřevokazného hmyzu, bylo by nutné zavolat na pomoc odborníka. A to znamená i rozloučit se s pořádnou sumou peněz. 

Abyste tomu předešli, každý podzim a jaro obejděte dům a důkladně prohlédněte kritické části. Začněte posouzením stavu obložení, abyste se ujistili, že je nátěr neporušený a tmel nepraskl. Pokud je to třeba, tmel i nátěr obnovte.

Pozor na vodu

Vzdušné vlhkosti se dřevo bez problémů přizpůsobí a pracuje s ní. Může se stát, že v období vlhka zvětší svůj objem, zatímco v období sucha ho zase zmenší - tedy takzvaně pracuje. To nemá na životnost žádný vliv. 

Problém může nastat ve chvíli, kdy na dřevo voda působí dlouhodobě, tedy v situacích kdy máte kupříkladu prasklý či nefunkční okap, špatně udělanou hydroizolaci na styku se zemí, kdy voda dlouhodobě zatéká třeba z netěsné armatury na stěnu a podobně. Proto se před každým příchodem zimy ujistěte, že tyto problémy vám nehrozí. Kdyby taková voda zatekla do škvíry v dřevě a zamrzla v ní, vytvořily by se ve fasádě velké praskliny, které zkázu fasádního dřeva výrazně urychlují.

Zkontrolujte beton

Při všem tom zaměření na dřevo možná zapomínáte na další tvrdé povrchy, které také potřebují vaši pozornost. Dobrým příkladem může být beton na chodnících a příjezdové cestě. I ten potřebuje utěsnit, aby se na něm netvořily praskliny. Začněte tím, že posoudíte stav betonu a zaměříte se na případné praskliny. Pokud nějaké najdete, vyplňte je a následně použijte těsnicí prostředek. Tímto způsobem se v prasklinách nemůže usazovat voda a v chladných měsících zamrzat. Totéž platí pro asfaltové povrchy. Nedostatečné utěsnění vám v budoucnu způsobí vysoké náklady na opravy prasklin a vydrolenin.

Obnovte odvodnění

Jedním z míst, které je třeba zkontrolovat, jsou základy domu, protože jejich slabé místo by mohlo celou dřevostavbu destabilizovat. Začněte tím, že zkontrolujete půdu kolem základů a zjistíte, zda se někde neusazuje, nepropadá a nevzniká prohlubeň. To by byla známka působení vody v půdě a předzvěst podmáčení základů v těchto místech - to je riziko pro celý váš  dřevěný dům. V takovém případě je třeba vybudovat nebo pročistit drenáž.

Dalším problematickým místem jsou okapy. Ty musí být před zimou bezpodmínečně čisté a propustné. Když se ucpou, voda je začne přetékat a stékat po stěně k základům. Ničila by vám stěny dřevostavby a působila všechny problémy popsané výše. Včetně usnadnění napadení dřevokaznými houbami či hmyzem, plísní či mechem.Mgr. Filip Kačer
Jsem autorem článků na webu a vedle tématu dřevostaveb, kterým se zabývám ve svém profesním životě, se ve volném čase věnuji také muzikoterapii a včelaření. Rád vám ukáži svůj vlastní dřevěný domek od Pineca.cz, který jsem si postavil svépomocí. Jako předseda ČSOP v Pacově se angažuji v ochraně přírody.

Přečtěte si také 

♠ Nejlepší dřevostavby a montované domy na klíč do milionu
♠ Nejlepší dřevostavby a montované chaty do 25m2
♠ Nejlepší dřevostavby pro celoroční bydlení do 500 000 Kč
 Jak šetřit elektřinou v dřevěných domech