Stavitelé pozor! Základy v zimě mohou trpět

Ne všichni majitelé montované dřevostavby, která se nachází v místě s extrémně nízkými teplotami, si uvědomují rizika, které představuje chlad nebo mráz působící na základy dřevostavby. A na vině mohou být především chyby, které se udělaly v minulosti ještě předtím, než se započala stavba montované chaty. 

U základů, které jsou správně izolované, zakryté zeminou a na nichž už montovaná chata stojí, je riziko minimální. A nemusí se bát ani ti, kdo svěřili stavbu základů firmě, nebo pořídili své montované domy na klíč. Stavitelé svépomocí, kteří si nechali samotnou stavbu na jaro, ale musí být na pozoru. Nezakryté základy, které čekají na jarní zahájení stavby, je třeba na zimu řádně připravit a před zahájením samotné stavby je podrobit zevrubné kontrole. Chyby by se totiž náležitě prodražily.

Překvapivým poznatkem o poškození základů je, že k němu obvykle začíná docházet ještě před dosažením teploty pod bodem mrazu. Mnoho majitelů srubů má obvykle zkreslenou představu o rozdílu mezi mrazem a chladným počasím, což zvyšuje výskyt poškození, ke kterým dochází v základech jejich dřevostaveb. Skutečnost je taková, že když teplota klesne pod čtyři stupně po tři dny v řadě, možnost vzniku poškození základů se začne zvyšovat.

Obvyklým důsledkem mrazivých teplot je tvorba ledu, který má tendenci zamrzat na povrchu a vytvářet mrazové trhliny. K tomuto jevu dochází, když je voda zadržována podkladem a nakonec zmrzne na led. Rozpínavost ledu je dostatečně silná na to, aby vytvořila trhliny v chodnících a silnicích a stejně tak dokáže poničit i základy dřevostavby.

Tomuto, stejně jako erozi půdy v okolí základů při jarním tání, můžete předcházet dostatečnou přípravou.

Vybetonovaná deska

Již vybetonovanou základovou desku před příchodem silných mrazů zakryjte plachtou. Alternativou je povrch desky alespoň penetrovat asfaltovou penetrací nebo vodním sklem. Kupříkladu lithné vodní sklo dokáže zabránit nasákavosti, beton vytvrdí a zároveň udrží jeho paropropustnost. Kvalitní beton je sice mrazuvzdorný,ale i drobné nedostatky v jeho přípravě mohou způsobit, že to neplatí zcela. Klasický neprovzdušněný beton může obsahovat vzduchové bubliny, které po zamrznutí vody, jež nasáknou, mohou zapříčinit vznik mikrotrhlin a urychlit další degradaci základové desky dřevostavby. Naopak provzdušněný beton, jenž obsahuje velké množství mikropórů, dokáže vodu vstřebat a rozdělit na miniaturní částečky nepatrných objemů, jejichž rozpínavost pro strukturu betonu nepředstavuje žádné nebezpečí.

Ztracené bednění a rozvody

Jestliže máte desku pouze připravenou na vylití a ještě jste s tím nezačali, před zimou to nedělejte. Ztracenému bednění a rozvodům mráz neuškodí a samotný zhutněný zásyp si přes zimu ještě více sedne a zhutní se ještě víc.

Montované domy nejsou dřevěné chatky

Jednou z důležitých věcí, kterou musíte vzít na vědomí, když plánujete stavbu montovaného domu, je to, že jejich stavba a konstrukce se zásadně liší od dřevěné zahradní chatky. Dřevěné domy se nejprve postaví a až potom následuje podlaha, která se nemusí nutně dotýkat stěn. Proto je zásadní umístění a stav základových trámů, ke kterým se podlahové trámy připevňují.

Při stavbě dřevostavby, zejména v místech s mrazivými teplotami, jsou tedy velmi důležité následující věci:

Základové trámy

Při stavbě dřevostavby je důležité dbát na to, aby se začalo stavět na obvodu základu nebo podezdívky a stěny rostly na základovém trámu, který je místem dotyku dřevostavby se základy. Tyto trámy musí být výborně ošetřené proti vlhkosti (Pineca.cz je má ošetřené autoklávem). To poskytuje dřevostavbě dostatečnou ochranu na místě styku dřevěných částí se základy.

Je to i důvod, proč by největší pevnost základů srubu měla být po jeho obvodu, protože zde je roznesena veškerá váha stavby.

Rovina

Základ musí být bezpodmínečně rovný. Pokud před stavbou po zimě objevíte nerovnosti nebo vydrolené části, okamžitě problém řešte. Větší problém ale nastává, pokud tento problém objevíte až ve chvíli, kdy již dřevostavba stojí. Přidání potěru do betonového základu, abychom dosáhli požadované úrovně, funguje jen zřídka. Při jakémkoliv podkládání je třeba dbát na to, aby základový trám dostal potřebnou oporu po celé své délce. Především se ujistěte, že dřevostavba je zcela rovná v obou rovinách bez ohledu na to, co děláte.

Drenáž

Přidání drenážních trubek zasypaných kamenivem po obvodu zaizolovaného základu nejen hezky vypadá, ale také pomáhá absorbovat vodu a zabrání jejímu rozstřiku.

Co je to drenážní trubka?

Drenážní trubka je druh trubky, která se používá k odvodu vody nebo jiných tekutin z určité oblasti nebo prostoru. Je obvykle vyrobená z plastu nebo kovu a může být různých velikostí a tvarů v závislosti na účelu použití. Drenážní trubky se často používají v zemědělství, stavebnictví a krajinném designu.Mgr. Filip Kačer
Jsem autorem článků na webu a vedle tématu dřevostaveb, kterým se zabývám ve svém profesním životě, se ve volném čase věnuji také muzikoterapii a včelaření. Rád vám ukáži svůj vlastní dřevěný domek od Pineca.cz, který jsem si postavil svépomocí. Jako předseda ČSOP v Pacově se angažuji v ochraně přírody.

Přečtěte si také

Nejlepší dřevostavby a montované domy na klíč do milionu

Nejlepší dřevostavby a montované chaty do 25m2

4 způsoby, jak připravit dřevostavbu na zimu

Jak šetřit elektřinou v dřevěných domech