5 největších chyb, když stavíte základy vaší chaty

Špatné základy vám snadno pokazí celou stavbu a náprava chyb není jednoduchá ani levná. V tomto článku se dozvíte vše, co je třeba vědět o základech pro dřevěné chaty a chalupy a jakých chyb se při jejich stavbě vyvarovat. 

Základy jsou nejdůležitější částí stavby, a to i přesto, že vlastně vůbec nejsou vidět. To ony výrazným způsobem určují, jak silná a pevná stavba na nich může stát, a jak dlouho vydrží. A když je nepostavíte důkladně, začnou se problémy nabalovat jeden na druhý. Když ne hned, tak postupem času. Základy jsou prostě základ ať už na nich stojí kamenný hrad, nebo moderní montovaná dřevostavba.

Chyba č. 1: Stavba bez plánu

Přestože se zdá, že koupí montované dřevostavby vám odpadá problém se stavebním projektem, není to pravda. I v tomto případě je vhodné nechat si vypracovat projekt nebo již připravený projekt nechat schválit projektantem. Budete tak mít zaručeno, že se odborník zamyslí nad všemi prvky souvisejícími se základy, jako je třeba odvodnění, rozvody, elektrické zásuvky, vytápění nebo větrání.

Tímto způsobem si můžete být jisti, že základy budou postaveny správně, dům nebude ohrožován vlivem nestabilního podloží, nebude vám do stěn vzlínat vlhkost, odpady budou mít správný spád a budou na správném místě a řadu dalších věcí, které sami bez pomoci a praxe jen těžko zajistíte. Nepomůžete si ani tím, že okopírujete projekt základů od někoho jiného.

Půda, která je zásadním faktorem při stavbě základů, může být u vašeho domu odlišná než u vašeho souseda a o inspiraci ze vzdálenějších staveb v jiných klimatických podmínkách ani nemusíme mluvit. I u jednoduchého zahradního domku můžete špatnou volbou postupů a materiálů při budování základů výrazným způsobem zkrátit jeho životnost.

Chyba č. 2: Podcenění podkladu

Před stavbou základů musí být okolní půda dostatečně zhutněna. A to i když se pouštíte do stavby menší dřevěné chatky nebo stavíte dřevěný zahradní domek. Při navlhnutí se může nezhutněná půda chovat nepředvídatelně a ovlivnit základy. Z dlouhodobého hlediska by to mohlo vést dokonce i k posunu části nebo celé vaší chaty.

Vlastnosti půdy výrazně ovlivňují i povětrnostní podmínky. Pokud stavíte základy v chladném počasí, může dojít k jejímu promrznutí, což by mohlo později způsobit strukturální problémy. Dávejte si pozor i na přílišnou vlhkost půdy či vzduchu, která může mít vliv na beton. V ideálním případě byste měli základy vylít za pěkného počasí bez deště a množství vlhkosti při zrání betonu regulovat sami.

5 největších chyb při stavbě chaty2
Jakých pravidel se držet při základech pro vaší montovanou chatu a jak tlustá musí být základová deska? ↓

Chyba č. 3: Beton bez péče

Největším problémem při tvorbě čehokoliv z betonu je, když o něj přestanete předčasně pečovat a dojde k jeho příliš rychlému vytvrzení, tzv. spálení. Pokud beton při tvrdnutí neudržujete dostatečně vlhký, může příliš rychle vyschnout, čímž se stane křehkým a může se drolit a praskat. Když se to stane, nezbývá než beton vymlátit a začít znovu - takové základy by neplnily svoji funkci.

Také pokud v betonu objevíte netěsnosti a praskliny, co nejdříve je vyřešte. Voda by totiž mohla nejen pronikat dovnitř a časem oslabovat konstrukci, ale také napomáhat vzniku plísní a hniloby. Totéž samozřejmě platí, i pokud si prasklin či netěsností všimnete kdykoliv později. Poslední věcí, na co si dejte pozor, příliš rychlé a nepečlivé lití betonu. To totiž může vést k vytváření dutin a prázdných míst. Ty výrazně ovlivňují pevnost základů a mohou způsobit i jejich narušení.

TIP - Jak vybrat a postavit zahradní domek svépomocí a bez papírování

Chyba č. 4: Přílišné šetření

Ujistěte se, že jsou vaše základové zdi dostatečně hluboké a široké. A raději je trochu předimenzujte, než abyste na nich šetřili. Ano, je to dražší a může vám to přijít zbytečné, ale není. Kdybyste je udělali jen o trochu slabší, než je potřeba, mohly by se časem narušit, což by ovlivnilo celistvost a pevnost budovy. A to nemusíme mluvit o příchodu neočekávaných meteorologických jevů, jako jsou sesuvy, záplavy a tak podobně.

Ty sice nepřicházejí příliš často, ale vaše základy by je měly vydržet. Právě tvorba základů je akcí, u které se nemůžete později rozmyslet, připlatit si a udělat je lépe. V dlouhodobém horizontu byste mohli utratit násobně více peněz za nápravu minulých chyb, než kolik můžete ušetřit. To platí i o dokonalém vyrovnání podlahy, se kterým je třeba již v projektu počítat a základy tomu uzpůsobit.

5 největších chyb při stavbě chaty3

Chyba č. 5: Nedostatečná hydroizolace

Voda je jedním z hlavních faktorů, které vedou k problémům se základy. Pro jejich ochranu se instalují drenážní systémy a aplikuje se na ně hydroizolace. Základy se obvykle vyrábějí z betonu, který je sice pevný a odolný, ale zároveň i porézní. Těmito póry se dovnitř může dostat voda, která v zimě zamrzá a způsobuje rozpínání, které základy poškozuje. Navíc skrze základy může voda i vzlínat do stěn a poškozovat je. Hydroizolace základů je tedy nutností. 

V praxi se využívá jak izolace proti zemní vlhkosti pomocí nopové folie doplněné drenáží z drenážních trubek a kameniva, tak bitumenový nátěr základů. Samotná základová deska se proti vzlínající vodě, a zároveň i radonu prostupujícímu z podloží, izoluje pomocí asfaltových pásů.

Možností, jak základy izolovat je ale samozřejmě více. Ideálním způsobem, jak zajistit ve stavbě nad základy sucho a optimální podmínky, je ve spojení s hydroizolací i větraný sklep, který pomůže cirkulaci vzduchu a vysoušení základů pod úrovní terénu. Vlhkost, a tedy ani plísně či houby, nebudou mít v dobře odizolovaném domě šanci se objevit.

Shrnutí

Vezměte v úvahu využití vaší budoucí montované dřevostavby, geologické podloží, region a povětrnostní podmínky a nechte si zpracovat byť jen pro samotné základy stavební projekt odborníkem. Při stavbě základů buďte opatrní, zejména při betonování, a nešetřete na materiálech. Pokud zjistíte problém, co nejdříve jej vyřešte. Ujistěte se také, že je základ dobře odizolovaný proti vodě a rovný. Do samotné stavby chaty se pusťte, až když je všechno toto splněno. Když si tyto tipy vezmete k srdci, budou vaše základy i chata pevné po mnoho let!Mgr. Filip Kačer
Jsem autorem článků na webu a vedle tématu dřevostaveb, kterým se zabývám ve svém profesním životě, se ve volném čase věnuji také muzikoterapii a včelaření. Rád vám ukáži svůj vlastní dřevěný domek od Pineca.cz, který jsem si postavil svépomocí. Jako předseda ČSOP v Pacově se angažuji v ochraně přírody.
Mohlo by vás zajímat ↓
♠ 6 tipů které musíte znát o větrání dřevostavby
♠ Nejlepší dřevostavby a montované chaty do 25m2
♠ Nejlepší dřevostavby pro celoroční bydlení do 500 000 Kč
♠ Nejlepší dřevostavby a montované domy na klíč do milionu
♠ Nejlepší montované dřevěné domy do 1,5 milionu