Základ montované dřevostavby

Základy dřevěného domu jsou prostě základ. Samotné jádro konstrukce budovy, se kterým budova doslova stojí a padá. Jestliže nechcete, aby vaše investice do dřevěného montovaného domu přišla vniveč, musí být základy zkrátka perfektní. Životnost celé stavby je na životnosti základů bezpodmínečně závislá.

Takhle se zakládá základ

Kromě toho, že na nich stojí celá stavba, mají základy montovaného domu ještě jednu důležitou funkci. Propojují stavbu se zemí a roznáší na ni hmotnost celé stavby tak, aby nebyla překročena únosnost zeminy. Základy by proto měly být co nejvíce odolné a pevné, aby mohly odolávat všem změnám v podloží stavby, které přijdou nebo mohou přijít do budoucna. Včetně faktorů jako je seismická činnost, eroze půdy nebo záplavy. Stabilita a pevnost základů dřevěného domu chrání dřevostavbu před dvěma věcmi:

a. Nadměrné sedání

Nedostatek odolného nebo pevného základu srubu má za následek sedání stavby propadání montovaného dřevěného domu do země. K problému dochází v důsledku hmotnosti a zatížení dřevěného domu, které působí na zeminu a do jisté míry je nevyhnutelný. Zhruba do 5 centimetrů je sesednutí očekávané, ale nad tuto hodnotu už může značit problém. Sedání se začne projevovat po vytvoření základů, ale jeho časový průběh se různí. Intenzita sedání závisí na vlastnostech půdy a dá se omezit vyšší hloubkou založení a urychlit štěrkopískovým polštářem.

b. Nerovnoměrné sesedání

Související problém, který má ale na konstrukci dřevostavby zásadnější vliv je nerovnoměrné sesedání. Tento konkrétní problém se projeví až po určité delší době, kdy v různých částech základu sesedá stavba jinak rychle. V základu mohou díky nejednotnému zatížení budovy vznikat praskliny a v závažných případech se celá montovaná dřevostavba nakloní.

Jaké faktory ovlivňují základy montovaného domu?

Existuje několik faktorů, které rozhodují o tom, zda bude základ dřevěného domu pevný nebo ne, a měly by být brány v potaz už při jeho konstrukci. Tohle jsou ty nejzásadnější:

* Velikost srubu

* Konstrukce odvodnění

* Lože ze štěrku a horniny

* Rozpočet stavby

* Typ půdy nebo horniny (štěrk, křída, písek, rašelina a jíl)

* Hladina podzemní vody

* Terén nebo topografie místa

 

Základy montovaných domů: typy

Zhotovení obytného montovaného domu není práce pro kutily, zejména pokud nemáte technické a stavitelské znalosti a zkušenosti. Vždy si můžete najmout dodavatele, který tento těžký a náročný úkol provede. I pro správné zadání zakázky ale využijete základní povědomí o možnostech, které se nabízí.

1. Základová deska

Tradiční technika patří k těm nejdražším. Spočívá v tom, že bagrem vykopete základové rýhy až do nezámrzné hloubky (60-100 cm) a na zhutněném podkladu začnete budovat základové pasy (obvykle ztracené bednění vylité betonem). Ty tvoří obvod základu, ve kterém se udělají rozvody, zaizoluje se extrudovaným polystyrenem či granulovaným pěnovým sklem a navrch přijde železobetonová deska, která povrch vyrovná.

Hlavním účelem tohoto typu techniky je rovnoměrné rozložení celého zatížení srubu na základ. Zatížení je rozloženo rovnoměrně po celé ploše.Hodí se i do oblastí s měkkým podložím nebo s měkkou jílovou složkou, tedy do míst s nižší únosností zeminy.

2. Betonové pilíře se základovou deskou

Tento typ základů soustředí zatížení obytného srubu do několika bodů. Váha dřevěného domu je typicky rozložena mezi čtyři betonové pilíře v rozích obdélníkové železobetonové základové desky. Základová vrstva s betonovými pilíři je ideální v případě, že se jedná o pozemek s vysokým sklonem terénu, skalnatým podložím a u menších staveb.

Díky nižším nákladům na tvorbu základů se ale s úspěchem používá i na rovinatém terénu. Lze vytvořit i větší počet menších pilířů, vynechat železobetonovou desku a stavět na základových trámech. Pod podlahou vznikne tzv. crawl space, kudy se táhnou rozvody. Je však třeba brát v potaz, že tento prostor promrzá a správně ho zabednit a rozvody a podlahu zaizolovat.

3. Základové pasy

Jednou z celosvětově nejběžnějších technik výstavby základů dřevěného montovaného domu je základ z pásů. Tento typ základu se běžně a typicky používá u tradičních srubových domů. Pásy tvořené nejčastěji ztraceným bedněním (vylitým betonem) procházejí pod nosnými trámy dřevostavby. Veškeré zatížení stavby se koncentruje do nich. 

Tento typ základů je levnou a praktickou možností zejména pro montované domy typu bungalov, které se nacházejí v místech se silným půdním podložím. Základové pásy jsou praktickou volbou na silně jílovité půdy a na suchých pozemcích s nízkou hladinou podzemní vody.

 

Vybírejte podle lokality

Je nezbytné si uvědomit, že typ místa nebo lokality, kterou máte, do jisté míry předurčuje typ základů, které zde budou nejlépe fungovat. Například svažité místo nebo pozemek vyžaduje pod vaši stavbu spíše pilířový základ než betonovou desku či základové pasy. 

Svažité pozemky totiž vyžadují velké množství terénních úprav, aby se terén vyrovnal, a to nejen kvůli rovině v čase stavby, ale i jako obranu proti budoucím terénním změnám v případě přívalových dešťů. A někdy toho ani není možné docílit. Pilířový základ na takových místech snižuje potřebu terénních úprav i spotřebu betonu na nejnutnější minimum.

U rovných pozemků je nejpraktičtější variantou základové vrstvy montovaného domu železobetonová deska, nicméně je stále nutné brát v úvahu typ zeminy. I v případě rovných pozemků by měla být hloubka základů vždy přesná, zejména pokud plánujete větší či dokonce patrový dřevěný dům.
 


 

 

 

Mgr. Filip Kačer
Jsem autorem článků na webu a vedle tématu dřevostaveb, kterým se zabývám ve svém profesním životě, se ve volném čase věnuji také muzikoterapii a včelaření. Rád vám ukáži svůj vlastní dřevěný domek od Pineca.cz, který jsem si postavil svépomocí. Jako předseda ČSOP v Pacově se angažuji v ochraně přírody.

Přečtěte si také

Nejlepší dřevostavby a montované domy na klíč do milionu

Nejlepší dřevostavby a montované chaty do 25m2

4 způsoby, jak připravit dřevostavbu na zimu

Jak šetřit elektřinou v dřevěných domech